Vi är Ålands Försäkringar

Vi kan försäkringar, vi vet vad du behöver, och vi finns här när något oväntat hänt dig eller ditt företag. Det är vår expertis och det är Ålands Försäkringar Ab.

Hur kan vi vara så säkra på allt det här? För att vi inte är några nybörjare inom försäkringar, även om Ålands Försäkringar Ab bara har funnits sedan 2018 har moderbolaget Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag faktiskt skapat trygghet ända sedan 1866! Ålands Försäkringar Ab är helägt av moderbolaget och lutar sig därför mot den expertis och kompetens som finns inom koncernen. Du kan därför känna att du är i trygga händer när du väljer oss som ditt försäkringsbolag. 

Ålands Försäkringar Ab har sin verksamhet både i Finland och Sverige där vi erbjuder olika typer av försäkringar för de olika marknaderna. Våra medarbetare sitter främst på huvudkontoret i Mariehamn tätt ihop med moderbolagets medarbetare.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag funnits sedan 1866 på Åland då försäkringsbehovet uppstod mot brandriskerna som ökade runt om på ön. Vartefter nya behov uppstod utökades erbjudandet med fordonsförsäkringar och senare även med företags- och personförsäkringar. Idag erbjuder vi de flesta försäkringar som våra kunder behöver i sin vardag och för sitt företag. Att vi är ett populärt val hos ålänningarna är inget vi är rädda att skryta om, nio av tio ålänningar väljer oss som försäkringsbolag för något de äger eller för sin personliga trygghet. Vill du läsa mer om vårt moderbolag och koncern kan du göra det här.

Solvens och finansiell ställning