Företagarens olycksfallsförsäkring

Företagarens olycksfallsförsäkring ersätter kostnader och inkomstbortfall till följd av olycksfall och yrkessjukdom. Försäkringen gäller under arbetstid och på fritiden. Försäkringen är frivillig att teckna och har ingen självrisk.

Företagarens olycksfallsförsäkring kan tecknas för: 

  • enskild näringsidkare
  • delägare i ledande ställning i aktiebolag som har över 30 % i personligt aktieinnehav eller över 50 % tillsammans med familjemedlem/-medlemmar
  • bolagsmän i öppet bolag
  • ansvariga bolagsmän i kommanditbolag.

Premien för försäkringen är beroende av yrke och årsarbetsinkomst. Årsarbetsinkomsten ska vara densamma som den företagspension (FöPL) du valt. Premien är avdragsgill i beskattningen. 

Kom ihåg att teckna din FöPL-försäkring före du tecknar Företagarens Olycksfallsförsäkring.