Olycksfallsförsäkringar - för både dig och dina anställda

Vi erbjuder dig som företagare både den lagstadgade olycksfallsförsäkringen som du måste teckna för dina anställda samt en frivillig fritidsförsäkring för de anställda.

En finländsk arbetsgivare och en utländsk arbetsgivare som låter utföra arbete i Finland är enligt lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina anställda. Om en anställd råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av yrkessjukdom har den anställda rätt till ersättning enligt lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter skadefall utan tidsbegränsningar eller övre gräns i euro.

Försäkringen har ingen självrisk.

Du som företagare eller delägare i ledande ställning ingår inte i dessa försäkringar. Därför erbjuder vi dig företagarens olycksfallsförsäkring.

Gruppförsäkringen för fritid är en frivillig olycksfallsförsäkring, som kompletterar den lagstadgade försäkringen för arbetstiden genom att ge ett omfattande skydd vid olycksfall som inträffar på fritiden. Gruppförsäkring för fritid kan tecknas om företaget har minst två anställda arbetstagare.

I likhet med lagstadgad olycksfallsförsäkring betalas ersättningar från gruppförsäkring för fritid utan tidsbegränsningar eller övre gräns i euro. 

Gruppförsäkringen för fritid är viktig med beaktande av att distansarbete ökar och att den lagstadgade försäkringen endast ger ett begränsat skydd vid olycksfall som drabbar anställda då arbete utförs på distans.