Olycksfall

Här kan du, som arbetsgivare eller företagare, anmäla skador i lagstadgad eller frivillig försäkring. Under respektive flik hittar du blanketter för skadeanmälan. Kom ihåg att bifoga kopior på eventuella kvitton till din anmälan.

Nedan finns även försäkringsintyg som behövs av vårdanstalten för fakturering.

Blanketter för skadeanmälan

Anmälan med digitalt formulär   

Enklast är det att använda vårt digitala formulär för att anmäla en skada. Fyll i formuläret och bekräfta din identitet med hjälp av nätbankskoder.

Anmälan per post eller e-post   

Nedan hittar du anmälningsblankett och guide för anmälan om arbetsolycksfall och yrkessjukdom.

Kom ihåg att skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss.

Skadeanmälan kan skickas ofrankerad till vår postadress:

Ålands Försäkringar Ab
Svarsförsändelse
Avtal 22100/226
AX-22103 Mariehamn, Åland

eller som krypterad e-post via https://securemail.alands.fi/. Välj där ”Arbets- och fritidsolycksfall - försäkring och skador”.

Det finns två versioner av samma blankett. Blanketterna fyller samma funktion, med skillnaden att den blankett som benämns Tillgänglig uppfyller kraven på digital tillgänglighet enligt lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Anmälan med digitalt formulär 

Enklast är det att använda vårt digitala formulär för att anmäla en skada. Fyll i formuläret och bekräfta din identitet med hjälp av nätbankskoder.

Anmälan per post eller e-post    

Nedan hittar du anmälningsblankett och guide för anmälan om arbetsolycksfall och yrkessjukdom.

Kom ihåg att skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss.

Skadeanmälan kan skickas ofrankerad till vår postadress:

Ålands Försäkringar Ab
Svarsförsändelse
Avtal 22100/226
AX-22103 Mariehamn, Åland

eller som krypterad e-post via https://securemail.alands.fi/. Välj där ”Arbets- och fritidsolycksfall - försäkring och skador”.

Det finns två versioner av samma blankett. Blanketterna fyller samma funktion, med skillnaden att den blankett som benämns Tillgänglig uppfyller kraven på digital tillgänglighet enligt lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Här hittar du försäkringsintyget som behövs av vårdanstalten för fakturering.