Ålands Försäkringar Ab har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att använda kreditupplysningar då vi bedömer om försäkringar ska beviljas. En anteckning om betalningsstörningar i kreditupplysningsregistret är i sig inte ett hinder för att försäkring ska kunna beviljas, men kan leda till att vi kräver kontant betalning för försäkringen. Anteckningar om betalningsstörningar i kreditupplysningsregistret kan dock leda till att försäkring inte beviljas, om det med stöd av anteckningarna objektivt kan bedömas att kunden i framtiden kommer att låta bli att betala premierna.

Andra orsaker till att kräva kontant betalning eller avslå en försäkringsansökan kan vara om kunden har förfallna skulder till bolaget eller fortlöpande låter bli att betala premierna. Vi strävar till att utreda förutsättningarna för beviljande av försäkring. Om avslag på försäkringsansökan ändå blir aktuellt erhåller sökanden ett skriftligt beslut jämte besvärssanvisning.